author

Hi, I’m Chung Nguyễn.

Mê game, viết blog khi rảnh nhưng hầu như không rảnh! Dành hết tâm tư cho https://flashvps.dev 😍😍😍.

My Projects

FlashVPS Panel 🇻🇳 là dịch vụ bảng điều khiển các máy chủ giúp khách hàng:
  • Quản lý máy chủ số lượng nhiều
  • Không có kinh nghiệm quản lý máy chủ
  • Thích sử dụng giao diện web đơn giản, trực quan
  • Quá khó ghi nhớ hoặc chán lặp lại gõ câu lệnh
  • Muốn tự động hóa mọi thao tác
  • Muốn tiết kiệm thời gian quản trị máy chủ
  • Muốn tiết kiệm tiền bạc, nhân lực quản trị máy chủ

#free panel #multi servers managers

  • Chia sẻ mã Fcode không cần dùng, tích điểm cho lần sau
  • Mua lẻ Fcode

#fshare #fcode #getlinks
logo

©2024 Chung Nguyễn.