Getlink Fshare

Tại sao trang web này tồn tại?

Thỉnh thoảng mình có mua mã Fcode để tải, thường số lượt download sẽ còn dư và mình sẽ bỏ cho hết hạn, điều này rất lãng phí.

Hoặc có bạn chia sẻ lên các trang gọi là húp code nhưng thường sẽ hết rất nhanh và không đến lượt bạn 🥲

Trang này cho phép bạn chia sẽ mã Fcode còn dư không sử dụng, nếu người sử dụng mã Fcode của bạn, bạn sẽ nhận lại được lượt download dùng trong những lần sau.

Code đã share

Không có dữ liệu

Link đã get

Không có dữ liệu

logo

©2024 Chung Nguyễn.